ข่าวรถยนต์
รถเสีย ภาวะฉุกเฉิน โครงการพระราชดำริ ช่วยได้ทุกที่ โทร.1197

ตำรวจช่างในโครงการพราะราชดำริจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว.. รถเสีย...โครงการหน่วย ตำรวจช่าง ในโครงการพระราชดำริ ช่วยได้ทุกที่ จะสอบถาม อาการแล้วเตรียม มาช่วยให้สามารถ ไปต่อได้

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา